XXVIII. ročník Šarišského pohára

27.08.2022 09:00 - Futbalový štadión Svidník

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov,Muži - profesionál,Ženy nad 30 rokov,Chlapci,Dievčatá

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

XXVIII. ročník súťaže hasičských družstiev o ŠARIŠSKÝ POHÁR.

Územná organizácia DPO SR Stropkov/Svidník v spolupráci s OR HAZZ vo Svidníku, mestom Svidník, DHZ Svidník a s podporou predsedu PSK Milana Majerského

Harmonogram
......... - 08:00 príchod
08:00 - 09:00 prezentácia hasičských druž...stiev
09:00 - 09:30 porada rozhodcov a veliteľov HD
09:30 - 10:00 slávnostné otvorenie súťaže
10:00 - ......... plnenie súťažných disciplín
vyhodnotenie súťaže, odovzdávanie cien a diplomov
Muži - profesionál

Názov tímu Celkovo
Svidník 24,69
Bardejov 34,91
Stará Ľubovňa NP
Prešov -

Muži

Názov tímu Celkovo
Žipov 16,40
Kuková 17,42
Drienov 17,69
Litmanova 17,92
Zlaté 19,48
Bardejov 21,99
Hubošovce 25,85
Krásna Lúka 31,78
Radoma NP

Ženy

Názov tímu Celkovo
Kuková 21,53
Zlaté 27,00
Veľký Slivník 34,62
Šarišské Dravce -

Dorastenky

Názov tímu Celkovo
Chminianská Nová Ves 23,82
Brezovička 24,34
Giraltovce 24,70

Dorastenci

Názov tímu Celkovo
Žipov 17,74
Svidník 20,52
Giraltovce 21,71
Zlaté -
Šarišské Dravce -

Ženy nad 30 rokov

Názov tímu Celkovo
Jakubany 32,36
Torysa -
Sedlice -

Muži nad 35 rokov

Názov tímu Celkovo
Gregorovce 21,73
Rožkovany 23,99
Kyjov 27,33
Tročany 31,84

Dievčatá

Názov tímu Celkovo
Rožkovany -
Svidník -
Osikov -
Sedlice -

Chlapci

Názov tímu Celkovo
Hniezdne -
Kľušov -
Jakubova Voľa -
Hendrichovce -
Kalnište -
Nová Ľubovňa -
Názov tímu Celkovo
Brezovička (Dorastenky) 24,34
Drienov (Muži) 17,69
Giraltovce (Dorastenky) 24,70
Zlaté (Ženy) 27,00
Kuková (Ženy) 21,53
Veľký Slivník (Ženy) 34,62
Šarišské Dravce (Ženy) -
Torysa (Ženy nad 30 rokov) -
Jakubany (Ženy nad 30 rokov) 32,36
Sedlice (Ženy nad 30 rokov) -
Svidník (Muži - profesionál) 20,52
Giraltovce (Dorastenci) 21,71
Zlaté (Muži) -
Šarišské Dravce (Dorastenci) -
Žipov (Muži) 17,74
Kyjov (Muži nad 35 rokov) 27,33
Tročany (Muži nad 35 rokov) 31,84
Gregorovce (Muži nad 35 rokov) 21,73
Rožkovany (Muži nad 35 rokov) 23,99
Litmanova (Muži) 17,92
Žipov (Muži) 16,40
Zlaté (Muži) 19,48
Kuková (Muži) 17,42
Krásna Lúka (Muži) 31,78
Bardejov (Muži - profesionál) 21,99
Hubošovce (Muži) 25,85
Radoma (Muži) NP
Chminianská Nová Ves (Dorastenky) 23,82
Sedlice (Dievčatá) -
Rožkovany (Dievčatá) -
Hniezdne (Chlapci) -
Svidník (Dievčatá) -
Osikov (Dievčatá) -
Kľušov (Chlapci) -
Nová Ľubovňa (Chlapci) -
Jakubova Voľa (Chlapci) -
Kalnište (Chlapci) -
Hendrichovce (Chlapci) -
Svidník (Muži - profesionál) 24,69
Stará Ľubovňa (Muži - profesionál) NP
Bardejov (Muži - profesionál) 34,91
Prešov (Muži - profesionál) -

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook